Jak wygląda terapia uzależnień młodzieży od dopalaczy?

Ośrodek Terapii Uzależnień
"TO TU" Karnice
Terapia dzieci i młodzieży od 14 r.ż. do 21 r.ż.
Terapia refundowana przez

Uzależnienie dzieci od dopalaczy, tak samo, jak każde inne uzależnienie, to choroba mózgu. Jej podstawą jest psychiczne oraz fizyczne uzależnienie od wielu rodzajów substancji psychoaktywnych, które mają jedną, wspólną nazwę- dopalacze. Uzależnienie od dopalaczy jest wyjątkowo niebezpiecznym nałogiem, w który duża część osób wpada trochę bez większej świadomości skutków swoich działań. Problem dopalaczy odnosi się do coraz większej części społeczeństwa, szczególnie narażone na niego są dzieci i młodzież.

Co to są dopalacze?

Powszechnie uznaje się, że dopalacze to nowe narkotyki. Są to produkty o bardzo różnym składzie, który często jest trudny do określenia, bo oprócz substancji psychoaktywnej, która działa na odśrodkowy układ nerwowy człowieka w bardzo podobny sposób, jak wcześniej znane narkotyki, to zawiera wiele innych substancji, nieznanego pochodzenia. Dopalacze mogą być wytwarzane przez człowieka. To znaczy, że mogą być syntetyczne. Drugi rodzaj to pozyskiwane z roślin, na przykład z muchomora plamistego. Dopalacze mają w sobie bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego substancje. Mają różny sposób oddziaływania na człowieka, jednak ogólnie rzecz biorąc, dopalacze można podzielić na trzy grupy: o działaniu pobudzającym, o działaniu halucynogennym i o działaniu rzekomo zbliżonym do marihuany.

Działanie na odśrodkowy układ nerwowy

Większość z tych substancji wyróżnia się tym, że w małych dawkach działa na odśrodkowy układ nerwowy. Z tego względu istnieje duże ryzyko ich przedawkowania. Może to prowadzić do bardzo groźnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci. W Polsce przez cały czas toczy się spór między handlarzami dopalaczami a przepisami prawnymi. Dopalacze oraz substancje dodatkowe, które są w nich zawarte nie znajdują się na liście substancji psychoaktywnych regulowanych ustawą. Dopalacze zostały wprowadzone na rynek do obrotu pod nazwą: „produkty kolekcjonerskie, nienadające się do spożycia”. Z czysto formalnego punktu widzenia nie mogą być one kontrolowane przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną. Substancje, które się w nich znajdują nie występują na liście środków zabronionych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z prawem mogą być spokojnie sprzedawane w sklepach. Handlarze dopalaczami błyskawicznie wymyślają nowe produkty, które nie zawierają już substancji psychoaktywnych zakazanych. Nie wiadomo, jakie substancje znajdują się w dopalaczach oraz w jakich ilościach. Trudno jest precyzyjnie określić sposób działania na różne organy wewnętrzne. Nie wiadomo, w jakim stopniu mogą one zaszkodzić osobie, która je zażyła oraz jaka jest śmiertelna dawka. Z tego względu nawet lekarze mają problem z udzieleniem skutecznej pomocy medycznej. W dodatku dopalacze są produkowane w niesterylnych warunkach, często znajdują się w nich różnego rodzaju zanieczyszczenia, które też negatywnie wpływają na organizm zażywających je osób. To wszystko się kumuluje i może prowadzić do tragicznych skutków. W Polsce dopalaczami określa się produktu, które zawierają związki stanowiące pochodne substancji psychoaktywnych na przykład amfetaminy lub preparaty ziołowe zawierające związki halucynogenne. Dopalacze są łatwo dostępne na rynku i dlatego stały się aż tak bardzo modne. Można nawet zamówić je przez internet. Dzieci i młodzież chętnie po nie sięgają również z tego względu, że są tańsze od klasycznych narkotyków. Jednak przez cały czas trzeba mieć z tyłu głowy, że substancjami znajdującymi się w dopalaczach, można się po prostu zatruć. Należy zwracać szczególną uwagę na takie objawy, jak: bóle głowy, bóle w klatce piersiowej i zaburzenia rytmu serca. Przedawkowanie dopalaczy może prowadzić również do tak poważnych konsekwencji, jak: zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek i śpiączka.

Leczenie uzależnienia od dopalaczy należy przeprowadzać tylko i wyłącznie w profesjonalnych ośrodkach leczenia uzależnień. Chociaż mniej powszechny, jak to tak samo poważny problem, jak uzależnienie od klasycznych narkotyków. Leczenie może trwać długo.