Terapia, leczenie uzależnień dzieci i młodzieży od narkotyków, dopalaczy, alkoholu, leków i innych substancji psychoaktywnych.

Ośrodek Terapii Uzależnień
"TO TU" Karnice
Terapia dzieci i młodzieży od 14 r.ż. do 21 r.ż.
Terapia refundowana przez

Terapia uzależnień dzieci i młodzieży

Terapia uzależnień odbywa się w stacjonarnym, całodobowym Ośrodku Terapii Uzależnień TOTU. Skierowana jest do dzieci i młodzieży do 14 roku życia, oczekujących pomocy psychoterapeutycznej w zakresie szeroko rozumianych uzależnień. Specjalizujemy się w leczeniu i terapii dzieci i młodzieży zmagających się z:

  • uzależnieniem od narkotyków,
  • uzależnieniem od dopalaczy,
  • uzależnieniem od alkoholu,
  • uzależnieniem od substancji psychoaktywnych,
  • uzależnieniem od Internetu,
  • uzależnieniem od komputera, gier komputerowych.

Wychodzimy z założenia, że każdy posiada zasoby i potencjał umożliwiające powrót do zdrowia. Terapia prowadzona przez TO TU ma za zadanie wydobycie tych zasobów, wypracowanie nowych umiejętności i sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. By osiągnąć jak najlepszy efekt terapii zaczynamy od rzeczy najprostszych i stopniowo, wspólnie z pacjentami przechodzimy do trudniejszych etapów terapii.

Leczenie od uzależnień

Sam proces leczenia uzależnienia trwa do 6 miesięcy i rozpoczyna się około miesięcznym wstępnym etapem, podczas którego opracowywany jest Indywidualny Program Terapii. Jest on dostosowany do indywidualnych potrzeb i uwzględnia zasoby i możliwości danej osoby. Następnie podczas spotkań ze specjalistami w ramach terapii indywidualnych i grupowych pacjent poznaje swoją chorobę i uczy się konstruktywnych metod radzenia sobie z trudnościami; poznaje siebie i swoje zasoby, metody ich wykorzystania, uczy się czerpać radość z życia, być szczęśliwym. Leczenie od uzależnień odbywa się w przyjaznej atmosferze, pełnej wsparcia, szacunku i życzliwości.

Proces terapii i leczenia uzależnień realizowany w TO TU jest zgodny z wymogami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Leczenia od uzależnienia i pobyt w TO TU jest bezpłatny – refundowany przez NFZ.

W czasie trwania leczenia w ośrodku dzieciom i młodzieży zapewniamy pomoc w kontynuowaniu nauki w szkołach macierzystych, na warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb poszczególnych pacjentów. Całości dopełnia możliwość skorzystania z zajęć służących rozwojowi osobistemu oraz spokojne, urokliwe położenie polskiej wsi.

Terapia i leczenie uzależnienia młodzieży i dzieci

Oferta naszego całodobowego, specjalistycznego ośrodka skierowana jest na leczenie uzależnienia od narkotyków dzieci i młodzieży od czternastego roku życia. Jesteśmy podmiotem wpisanym do Rejestru Wojewody Łódzkiego jako jednostka wykonująca działalność medyczną, posiadamy wszystkie potrzebne uprawnienia do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży. Wszystkie niepełnoletnie osoby potrzebujące psychoterapeutycznego wsparcia w zakresie szeroko pojętego uzależnienia znajdą w naszym ośrodku kompleksową i profesjonalną pomoc. Nasz program terapeutyczny trwa maksymalnie do sześciu miesięcy. Długość pobytu w ośrodku uzależniona jest od potrzeb, możliwości pacjenta, jego chęci do pracy oraz współpracy z terapeutami. W ramach terapii uzależnień pomagamy poznać pacjentom specyfikę swojej choroby, ułatwiamy podjęcie świadomych zmian w ich życiu, jak również przedstawiamy sprawdzone sposoby radzenia sobie z narastającym napięciem emocjonalnym.

Działamy w oparciu o krótkoterminowe podejście BSFT, szeroko stosowane przez psychoterapeutów dzieci i młodzieży na całym świecie. W proponowanej metodzie nasi terapeuci koncentrują się na tym, co jest pozytywne w życiu pacjenta, starają się wzmacniać konstruktywne nawyki, pokazywać stojące przed pacjentem możliwości i niewykorzystane zasoby. W zakresie naszej pracy równomierny nacisk kładziemy na leczenie i terapię uzależnienia młodzieży i dzieci.

Każda osoba podejmująca u nas leczenie otrzyma wsparcie, którego najbardziej potrzebuje w tym trudnym dla siebie okresie. Nikogo nie oceniamy, każdego pacjenta traktujemy z należnym mu szacunkiem i zrozumieniem. Wiemy, że tylko takimi metodami terapia uzależnienia od narkotyków młodzieży i dzieci jest naprawdę skuteczna i przynosi wymierne rezultaty. W naszym ośrodku nauczymy każdą uzależnioną osobę cieszenia się życiem bez narkotyków, dopalaczy i innych środków wspomagających. Rodzinna atmosfera panująca w naszym ośrodku przyspiesza proces stopniowego uwalniania się od nałogu. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i wytworzenie przyjaznego klimatu. Jest szczególnie ważne, w przypadku leczenie uzależnienia od dopalaczy i narkotyków dzieci i młodzieży.

Po ukończeniu terapii nie urywamy kontaktu z naszymi pacjentami, wręcz przeciwnie, zachęcamy do utrzymywania z naszymi terapeutami stałego kontaktu oraz brania czynnego udziału w dodatkowych warsztatach terapeutycznych i grupach wsparcia.

Odwyk dla dzieci i młodzieży

Problem uzależnienia młodzieży od narkotyków i dopalaczy jeszcze nigdy nie był tak duży. Narkotyki, dopalacze i inne środki odurzające są dziś łatwo dostępne, stąd stale rosnąca liczba osób młodych borykających się z chorobą uzależnienia. Jeżeli odwiedziłeś stronę naszego ośrodka, to znaczy, że zauważyłeś we własnym zachowaniu czy zachowaniu swoich dzieci (jeżeli jesteś rodzicem czy opiekunem) niepokojące zmiany, które mogło wywołać uzależnienie od dopalaczy lub narkotyków. Prowadzimy profesjonalny odwyk dla młodzieży i dzieci, które ukończyły czternasty rok życia. Jesteśmy podmiotem wykonującym działalność medyczną, wpisanym do Rejestru Wojewody Łódzkiego.

Wieloletnia praca naszych terapeutów i pozostałej części zespołu z dziedziny uzależnień zaowocowała powstaniem autorskiego programu, na którym obecnie opiera się nasza działalność. Korzystamy głównie z krótkoterminowego podejścia zorientowanego na rozwiązaniu – BSFT – jednej z najszybciej rozwijających się metod psychoterapeutycznych dla uzależnionej dzieci i młodzieży.

Kadra od uzależnień dzieci i młodzieży

W naszej kadrze znajdą Państwo między innymi: certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, psychoterapeutów BSFT, psychologów, socjoterapeutów, pedagogów oraz psychiatrów. Uzależnienie od narkotyków młodzieży oraz uzależnienie od dopalaczy najłatwiej leczyć w rodzinnej, pełnej życzliwości i wzajemnego szacunku atmosferze. Takie warunki staramy się zapewnić wszystkim pacjentom naszego ośrodka. W trakcie terapii skupiamy się na pozytywnych aspektach życia naszych pacjentów, staramy się wskazać tkwiące w nich zasoby i potencjał. Koncentrujemy się na zdrowiu psychicznym, a nie na chorobie trapiącej naszych podopiecznych.

Prowadzony przez nas odwyk dla młodzieży uczy wszystkich pacjentów radości życia, metod radzenia sobie z napięciem emocjonalnym, pomaga im nabywać konstrukcyjnych nawyków ułatwiających późniejsze życie bez wspomagaczy. Podczas terapii organizowane są również różnego rodzaju warsztaty rozwoju osobistego.

Pomożemy Ci:

poznać siebie
poznać swoją chorobę
podjąć decyzję o świadomych zmianach w swoim życiu
uwierzyć, że można żyć bez przyjmowania substancji psychoaktywnych, picia alkoholu, grania; można rozwijać się, zacząć mówić prawdę o sobie bez lęku i obaw
poznać i trenować inne, konstruktywne sposoby radzenia sobie z napięciem emocjonalnym – inaczej niż biorąc, pijąc lub grając
zidentyfikować swoje trudności w drodze do bycia szczęśliwym
poznać swoje indywidualne zasoby, które pomogą cieszyć się życiem
nauczyć się nowych umiejętności
wzmacniać uczucia przyjemne powstałe w wyniku zmian osobistych
poszukać wsparcia u innych ludzi