Ośrodek leczenia uzależnień młodzieży

Ośrodek Terapii Uzależnień
"TO TU" Karnice
Terapia dzieci i młodzieży od 14 r.ż. do 21 r.ż.
Terapia refundowana przez

Terapia

Terapia prowadzona w stacjonarnym, całodobowym Ośrodku Terapii Uzależnień TO TU skierowana jest do dzieci i młodzieży od 14 roku życia, oczekujących pomocy psychoterapeutycznej w zakresie szeroko rozumianych uzależnień.

Specjalizujemy się w terapii młodych osób zmagających się z nałogiem używania dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych, takich jak: narkotyki, alkohol, leki jak również pomagamy młodzieży uzależnionej od gier komputerowych, internetu. Wychodzimy z założenia, że każdy posiada zasoby i potencjał umożliwiające powrót do zdrowia. Terapia prowadzona przez TO TU ma za zadanie wydobycie tych zasobów, wypracowanie nowych umiejętności i sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. By osiągnąć jak najlepszy efekt terapii zaczynamy od rzeczy najprostszych i stopniowo, wspólnie z pacjentami przechodzimy do trudniejszych etapów terapii.

Sam proces terapeutyczny trwa do 6 miesięcy i rozpoczyna się około miesięcznym wstępnym etapem, podczas którego opracowywany jest Indywidualny Program Terapii. Jest on dostosowany do indywidualnych potrzeb i uwzględnia zasoby i możliwości danej osoby. Następnie podczas spotkań ze specjalistami w ramach terapii indywidualnych i grupowych pacjent poznaje swoją chorobę i uczy się konstruktywnych metod radzenia sobie z trudnościami; poznaje siebie i swoje zasoby, metody ich wykorzystania, uczy się czerpać radość z życia, być szczęśliwym. Terapia odbywa się w przyjaznej atmosferze, pełnej wsparcia, szacunku i życzliwości. Program terapii realizowany w TO TU jest zgodny z wymogami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Cały proces terapeutyczny i pobyt w TO TU jest bezpłatny – refundowany przez NFZ. Podczas pobytu w ośrodku zapewniamy pomoc w kontynuowaniu nauki w szkołach macierzystych, na warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb poszczególnych pacjentów. Całości dopełnia możliwość skorzystania z zajęć służących rozwojowi osobistemu oraz spokojne, urokliwe położenie polskiej wsi.

Pomożemy Ci:

poznać siebie
poznać swoją chorobę
podjąć decyzję o świadomych zmianach w swoim życiu
uwierzyć, że można żyć bez przyjmowania substancji psychoaktywnych, picia alkoholu, grania; można rozwijać się, zacząć mówić prawdę o sobie bez lęku i obaw
poznać i trenować inne, konstruktywne sposoby radzenia sobie z napięciem emocjonalnym – inaczej niż biorąc, pijąc lub grając
zidentyfikować swoje trudności w drodze do bycia szczęśliwym
poznać swoje indywidualne zasoby, które pomogą cieszyć się życiem
nauczyć się nowych umiejętności
wzmacniać uczucia przyjemne powstałe w wyniku zmian osobistych
poszukać wsparcia u innych ludzi