Na co zwracać uwagę przy wyborze ośrodka leczenia uzależnień?

Ośrodek Terapii Uzależnień
"TO TU" Karnice
Terapia dzieci i młodzieży od 14 r.ż. do 21 r.ż.
Terapia refundowana przez

Jedną z najtrudniejszych decyzji, które musi podjąć osoba uzależniona, jest postanowienie o rozpoczęciu leczenia w ośrodku stacjonarnym. Do tego potrzebne jest przyznanie się do utraty kontroli nad swoim życiem i oddalenie się od rodziny na parę tygodni. Bywa, że nawet miesięcy. Co jest istotne dla osób uzależnionych, żeby czas terapii uzależnień od narkotyków był jak najlepiej wykorzystany? Co należy wziąć pod uwagę, wybierając ośrodek stacjonarny?

Zespół terapeutów i lekarzy

Najważniejszym narzędziem leczenia uzależnienia od narkotyków są terapeuci oraz lekarze. To znaczy personel ośrodka leczenia uzależnień. Bardzo często wiedzę o ośrodku zdobywa się dzięki stronom internetowym. Z tego względu powinna Ci się zapalić czerwona lampka, jeżeli jakiś ośrodek na swojej stronie nie wymienia kadry specjalistów. Osoby profesjonalne, które zajmują się terapią uzależnień, to certyfikowani specjaliści terapii uzależnień albo instruktorzy terapii uzależnień lub osoby będące w procesie certyfikacji. Obowiązkowo w każdej placówce, która zajmuje się leczeniem uzależnień zatrudnia się psychologa, psychiatrę i pielęgniarkę. Dobrze jest dowiedzieć się, w jakim wymiarze godzin, pracują te osoby oraz w jakim stopniu są dostępne dla pacjentów. Dobry zespół terapeutyczny musi poddawać się systematycznej superwizji. Zaletą kadry są dodatkowe szkolenia oraz ukończone szkoły. Po tym widoczne jest, czy zespół terapeutów aktualizuje oraz rozszerza swoje kwalifikację i umiejętności. Kadra to najważniejszy element terapii. Bez kompetentnych, wykwalifikowanych oraz doświadczonych terapeutów trudno jest przejść przez proces leczenia.

Zakres terapii

Osoba, która z bardzo dużą ostrożnością podchodzi do swojego uzależnienia od narkotyków, może mieć świadomość, że ma też inne nałogi. Dobrze jest znać wszystkie swoje problemy, aby znaleźć najbardziej właściwy ośrodek leczenia uzależnień. Do tego potrzebna jest choćby podstawowa wiedza na temat uzależnień. Ogólnie rzecz biorąc, uzależnienia dzielą się na chemiczne (alkohol, narkotyki, leki, dopalacze) i behawioralne (komputer, seks, zakupy, hazard, jedzenie). Gdy występuje uzależnienie od kilku odmiennych substancji (na przykład narkotyków i alkoholu), to jest to uzależnienie mieszane lub krzyżowe. W takim przypadku dobrze jest dowiedzieć się, czy wybrana placówka prowadzi terapię uzależnień od tych konkretnych substancji. Inną możliwością jest uzależnienie od środka psychoaktywnego oraz zachowania. Jest bardzo mało ośrodków, które zajmują się terapią uzależnień behawioralnych. Z tego względu bardzo istotne jest zadbanie o tym, aby w miejscu, do którego osoba uzależniona, chciała się wybrać na leczenie, potrafiono postępować z takimi nałogami, jakie ma ta osoba. Drugim istotnym warunkiem jest współwystępowanie innych chorób psychicznych. Wtedy mówi się o podwójnej diagnozie. Osoba, która posiada zdiagnozowane inne zaburzenie psychiczne, poza uzależnieniem, musi poszukać ośrodka leczenia uzależnień, który zajmie się taką podwójną diagnozą. Oczywiście, mowa tutaj nadal o rodzaju uzależnienia.

Czas trwania terapii

Pacjentom zależy, żeby terapia trwała jak najkrócej. Jest to całkowicie błędne podejście. To zrozumiałe, że ciężko jest leczyć się z uzależnienia od narkotyków, będąc daleko od rodziny. W szczególności jeżeli jest się jeszcze dzieckiem i zwyczajnie tęskni się za rodzicami. Jednak nawet intensywna, ale bardzo krótka terapia może być mało skuteczna w utrzymaniu trwałe abstynencji od narkotyków. Czas terapii musi być indywidualnie dopasowany do potrzeb danej osoby. Mimo tego, że dwie osoby mogą być tak samo uzależnione od narkotyków, to degradacja organizmu oraz psychiki może występować w odmiennym nasileniu. W dużym uproszczeniu. Im więcej lat brania narkotyków, tym intensywniejsze oraz dłuższe ciągi i tym dłuższa potrzeba pomocy terapeutycznej. Im dłuższy pobyt w ośrodku, tym lepiej dla leczącej się w nich młodzieży i dzieci. Przy wyborze ośrodka, należy się jeszcze zastanowić, jak daleko od domu chcemy być, czy potrzebne są nam dodatkowe atrakcje i czy chcemy się leczyć na NFZ, czy prywatnie.