Zespół z wieloletnim doświadczeniem

Ośrodek Terapii Uzależnień
"TO TU" Karnice
Terapia dzieci i młodzieży od 14 r.ż. do 21 r.ż.
Terapia refundowana przez

Zespół

Cieszą nas sukcesy naszych młodych pacjentów, do każdego podchodzimy indywidualnie, ze zrozumieniem, nie oceniając. Pomagamy odkrywać im siebie i rozwijać się. Uważamy, że każdy człowiek zasługuje na to, żeby być szczęśliwym. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że jest to możliwe.

W tym celu zebraliśmy zespół doświadczonych specjalistów, a także osoby z własnym doświadczeniem, którym udaje się zachowywać długoletnią abstynencję oraz lekarzy, pielęgniarki i duchownych.

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego - Joanna Zdanowicz jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta i wykonuje swoje zadania przy pomocy tego Biura. Obecna jest w Ośrodku Terapii Uzależnień TO TU w Karnicach raz w miesiącu, w drugą środę każdego miesiąca od godz. 12:00 do 14:30. Kontakt tel. 664 082 695, e-mail: j.zdanowicz@rpp.gov.pl.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:
Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego. Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów. Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta. Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Kontakt z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego z uwagi na ogłoszony stan epidemii aktualnie jest możliwy za pośrednictwem telefonu, drogą e-mail.

Cieszą nas sukcesy naszych młodych pacjentów, do każdego podchodzimy indywidualnie, ze zrozumieniem, nie oceniając. Pomagamy odkrywać im siebie i rozwijać się. Uważamy, że każdy człowiek zasługuje na to, żeby być szczęśliwym. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że jest to możliwe.

W tym celu zebraliśmy zespół doświadczonych specjalistów, a także osoby z własnym doświadczeniem, którym udaje się zachowywać długoletnią abstynencję oraz lekarzy, pielęgniarki i duchownych.

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego - Joanna Zdanowicz jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta i wykonuje swoje zadania przy pomocy tego Biura. Obecna jest w Ośrodku Terapii Uzależnień TO TU w Karnicach raz w miesiącu, w drugą środę każdego miesiąca od godz. 12:00 do 14:30. Kontakt tel. 664 082 695, e-mail: j.zdanowicz@rpp.gov.pl.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:
Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego. Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów. Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta. Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Kontakt z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego z uwagi na ogłoszony stan epidemii aktualnie jest możliwy za pośrednictwem telefonu, drogą e-mail.

 
Kadrę Ośrodka Terapii Uzależnień „TO TU” w Karnicach stanowią:
Zespół 9 terapeutów, w tym 4 certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień, 3 specjalistów psychoterapii w trakcie certyfikacji oraz 2 instruktorów terapii uzależnień
Lekarz psychiatra z II stopniem specjalizacji z zakresu psychiatrii a także seksuologii
Psycholog
Lekarz specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
Pielęgniarki z długoletnim stażem pracy, w tym, w oddziałach leczenia uzależnień
Superwizorem Ośrodka jest Dorota Reguła: Wiceprzewodnicząca Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień Psycholog, Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej Superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień, trener II° PTP

Arkadiusz Wielemborek

Kierownik merytoryczny zespołu terapeutycznego


Ewa Olszanowska

Terapeuta / Pedagog


Katarzyna Dionisjew

Terapeuta/Psycholog


Katarzyna Moser

Terapeuta / Pedagog


Rafał Matyja

Terapeuta


Magdalena Górczyńska

Psycholog


Joanna Nużna

Terapeuta / Psycholog


Sebastian Wołosewicz

Wychowawca


Weronika Kowalczyk

Terapeuta