ośrodek terapii uzależnień młodzieży

11 lutego 2019

Jak skłonić osobę uzależnioną od narkotyków do przyjęcia pomocy?

Każdy, kto ma wśród bliskich osobę uzależnioną od narkotyków, pewnie wiele razy spotkał się z tym, że bardzo trudno jest ją namówić na zmianę trybu życia i podjęcie leczenia. Silne mechanizmy obronne u osób uzależnionych mechanizmy iluzji i zaprzeczania, minimalizacji lub racjonalizacji), […]
11 lutego 2019

Terapia uzależnień młodzieży od narkotyków- jak przebiega?

Spora część lecznictwa odwykowego odnosi się do problemu uzależnienia albo stosowania substancji psychoaktywnych na pograniczu uzależnienia przez młodzież i dzieci. Sytuacje konieczności leczenia nieletnich nałogowców są coraz częściej spotykanie. Niestety niewiele placówek, które jak dotąd leczyły dorosłym ma w swoim programie specjalną […]
11 lutego 2019

Jak wygląda terapia uzależnień młodzieży od dopalaczy?

Uzależnienie dzieci od dopalaczy, tak samo, jak każde inne uzależnienie, to choroba mózgu. Jej podstawą jest psychiczne oraz fizyczne uzależnienie od wielu rodzajów substancji psychoaktywnych, które mają jedną, wspólną nazwę- dopalacze. Uzależnienie od dopalaczy jest wyjątkowo niebezpiecznym nałogiem, w który duża część […]
11 lutego 2019

Leczenie uzależnienia młodzieży od narkotyków

Warto jest wybrać ośrodek leczenia uzależnień, który posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu narkomanii. Wtedy zapewni on specjalistyczną diagnozę, detoks narkotykowy i terapię odwykową. Niezbędne jest również wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych i ich rodzin. Dla wszystkich, którzy podejrzewają uzależnienie od narkotyków u […]
11 lutego 2019

Na co zwracać uwagę przy wyborze ośrodka leczenia uzależnień?

Jedną z najtrudniejszych decyzji, które musi podjąć osoba uzależniona, jest postanowienie o rozpoczęciu leczenia w ośrodku stacjonarnym. Do tego potrzebne jest przyznanie się do utraty kontroli nad swoim życiem i oddalenie się od rodziny na parę tygodni. Bywa, że nawet miesięcy. Co […]
2 marca 2022

Jak rozpoznać uzależnienie od dopalaczy?

Na początek należałoby pochylić się nad pojęciem rodziny i rolą, jaką odgrywa w życiu młodego człowieka. Sytuacje rodzin bywają różne. Rodzina to mama, tata i dziecko lub więcej dzieci. Rodzina to jedno z rodziców, które z jakichś powodów wychowuje samodzielnie. Rodzina to […]