Lokalizacja w centrum Polski
z łatwym dojazdem

Ośrodek Terapii Uzależnień
"TO TU" Karnice
Terapia dzieci i młodzieży od 14 r.ż. do 21 r.ż.
Terapia refundowana przez

O nas

TO TU jest całodobowym, stacjonarnym ośrodkiem terapii uzależnień przyjmującym dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od 14 do 21 lat. Ośrodek umożliwia młodym osobom uczestnictwo w terapii odwykowej od alkoholu, narkotyków, dopalaczy czy też innych substancji psychoaktywnych.

Pomagamy wyjść z uzależnienia młodzieży od 14 r.ż.

Pomoc udzielana jest przez certyfikowanych specjalistów psychoterapii i instruktorów terapii uzależnień, psychoterapeutów, socjoterapeutów oraz pedagogów. Dodatkowo stała kadra ośrodka wspierana jest przez osoby z wieloletnią abstynencją oraz – w razie potrzeb – przez osoby duchowne. Pracujemy według najwyższych standardów terapeutycznych a nad pracą całego zespołu oraz przebiegiem procesów terapii czuwa superwizor. Razem z podopiecznymi staramy się tworzyć ośrodek o przyjaznej i wspierającej atmosferze, z naciskiem na wzajemny szacunek i życzliwość

Pracujemy na zasobach bo każdy z pacjentów je posiada

Ośrodek TO TU prowadzi terapię zgodną z wymogami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Wykonujemy działalność leczniczą i jako placówka lecznicza jesteśmy wpisani do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Medyczną Wojewody Łódzkiego pod numerem: 000000170985. Proces terapeutyczny i pobyt w ośrodku jest bezpłatny – refundowany przez NFZ.

Prowadzimy terapię rodzinną by łatwiej było wrócić do domu

Nasze atuty

01


Zespół z wieloletnim doświadczeniem

02


Indywidualna praca z każdym z pacjentów

03


Lokalizacja w centrum Polski z łatwym dojazdem

04


6 miesięczny sprawdzony program terapeutyczny