Fundacja TO TU

Ośrodek Terapii Uzależnień
"TO TU" Karnice
Terapia dzieci i młodzieży od 14 r.ż. do 21 r.ż.
Terapia refundowana przez

Fundacja

Fundacja TO TU działa na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem miasta i powiatu Poddębice. Beneficjentami Fundacji są wszystkie młode osoby w wieku od 14 do 21 lat, które mają problem z nadużywaniem lub uzależnieniem od wszelkich środków psychoaktywnych a także uzależnień behawioralnych, takich jak: od komputera, internetu, gier, telefonu, seksu, zakupów. Pomagamy również rodzinom i najbliższym osób uzależnionych.

Fundacja TO TU jest organizacją non profit, która nie prowadzi działalności gospodarczej a wszelkie pozyskane środki, zarówno finansowe jak i materialne, przeznacza na cele statutowe Fundacji.

Celem Fundacji TO TU jest pomoc dzieciom i młodzieży uzależnionym od dopalaczy, narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych a także ich najbliższym, poprzez prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych oraz organizowanie diagnostyki i terapii uzależnień.

Statut Fundacji TO TU zawiera wszystkie, szczegółowe informacje o celach oraz zasadach działania i organizacji Fundacji.

W Krajowym Rejestrze Sądowym - Fundacja jest wpisana pod nr 0000531604.

 

Dane kontaktowe


Karnice 41, 99-200 Poddębice

NIP: 828-141-36-94

REGON: 360150580

Tel: 690 425 979

e-mail: fundacja@terapia-totu.pl

Nr rachunku bankowego w SANTANDER: 91 1090 2590 0000 0001 3258 2227

Pliki do pobrania

Status
Plik PDF

KRS
Plik PDF