29 października 2020

Rola terapii rodzin w pracy z młodzieżą uzależnioną od substancji psychoaktywnych

Na początek należałoby pochylić się nad pojęciem rodziny i rolą, jaką odgrywa w życiu młodego człowieka. Sytuacje rodzin bywają różne. Rodzina to mama, tata i dziecko lub więcej dzieci. Rodzina to jedno z rodziców, które z jakichś powodów wychowuje samodzielnie. Rodzina to […]
17 października 2020

Specyfika dziecka adoptowanego w kontekście terapii w ośrodku stacjonarnym

Dzieci adoptowane dzielą się na te, które wiedzą od samego początku, że zostały adoptowane i wychowują się z tą wiedzą w pełni miłości, zakładając, że rodzice adopcyjni są dojrzałymi ludźmi i ich intencja adopcji była skierowana tylko na otoczenie opieką dziecka, oraz […]