Ośrodek leczenia uzależnień młodzieży | Terapia

Ośrodek leczenia uzależnień młodzieży | Terapia
Całodobowy, stacjonarny ośrodek dla dzieci i młodzieży od 14 r.ż.
Terapia refundowana przez

Leczenie uzależnień dzieci i młodzieży

Nasz renomowany ośrodek leczenia uzależnień dla młodzieży powyżej czternastego roku życia, oferuje kompleksową terapię dla osób potrzebujących profesjonalnej opieki psychoterapeutycznej związanej z szeroko pojętym słowem uzależnienie. Prowadzona w naszym ośrodku autorska terapia kierowana jest przede wszystkim do osób uzależnionych od narkotyków oraz wszystkich innych substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy. Warunkiem przyjęcia do naszego ośrodka jest minimum dwutygodniowa abstynencja lub przyjazd bezpośrednio po odtruciu – detoksykacji. Dla osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, przed przyjęciem do ośrodka konieczna jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

Terapia uzależnień dzieci i młodzieży

Ośrodek Terapii Uzależnień młodzieży i dzieci zatrudnia wykwalifikowany zespół specjalistów – certyfikowanych psychoterapeutów uzależnień, psychoterapeutów metody BSFT, instruktorów terapii uzależnień, doświadczonych psychologów, pedagogów oraz psychiatrów. Nad pracą całego zespołu czuwa superwizor. Jesteśmy podmiotem wykonującym działalność medyczną, wpisanym do Rejestru Wojewody Łódzkiego. Specjalnie przygotowany przez nasz zespół program terapeutyczny trwa do 6 miesięcy. Całkowity czas pobytu w ośrodku zależy od indywidualnych możliwości i zasobów pacjenta. Okres wstępny terapii trwa około miesiąca, po tym czasie, każdy pacjent pracuje według indywidualnie opracowanego planu terapii, który wydatnie zwiększa osiągane rezultaty. Pracujemy w dużej mierze w zgodzie z krótkoterminowym programem skoncentrowanym na rozwiązaniu BSFT. Wspomniana metoda jest obecnie najszybciej rozwijającą się na świecie i jedną z najchętniej stosowanych przez psychoterapeutów dzieci i młodzieży.

Ośrodek krótkoterminowej terapii uzależnień

W omawianej metodzie główny akcent kładziony jest na zdrowiu psychicznym pacjenta, a nie na jego chorobie, podkreślane są na bieżąco mocne strony pacjenta, jego potencjał i możliwości. Nasi psychoterapeuci zaczynają od próby naprawy rzeczy najprostszych i powoli przechodzą do trudniejszych. W naszym ośrodku terapii uzależnień dla młodzieży i dzieci każdy pacjent lepiej pozna siebie i swoja chorobę. Dowie się, czym jest uzależnienie i jak sobie z nim skutecznie radzić. Efektywna nauka nowych, praktycznych umiejętności, pomaga w podejmowaniu świadomych zmian w swoim życiu. Indywidualne, pełne szacunku i wrażliwości podejście do pacjenta pomaga mu w zrozumieniu, iż możliwe jest życie bez zażywania środków psychoaktywnych, picia alkoholu. Prowadzona przez nas terapia uzależnień młodzieży to także najlepszy sposób na zajrzenie w głąb siebie i zidentyfikowanie tkwiącego w nas potencjału i kreatywnych zasobów. Nauczymy każdego pacjenta sposobów na konstruktywne poszukiwanie wsparcia u innych ludzi. Oprócz samej terapii nasz ośrodek uzależnień dla młodzieży organizuje różnego rodzaju warsztaty rozwoju osobistego. Odwyk odbywa się w spokojnej i cichej okolicy, zdala od zgiełku miast i potencjalnych zagrożeń. Każdy zgłaszający się do nas pacjent może liczyć na ciepłe przyjęcie, pełne zrozumienia i poświęcenia. Pacjent nie jest do niczego zmuszany, sam decyduje ile i co komu powie o swojej chorobie. W naszej propozycji nie mogło zabraknąć miejsca na sesje rodzinne, dla najbliższych (w takich konsultacja wziąć udział może nawet kilka osób z najbliższego otoczenia uzależnionego pacjenta) i organizację edukacyjnych spotkań dla rodzin pacjenta. Po zakończeniu programu każdy pacjent ma możliwość utrzymywania stałego kontaktu z naszymi psychoterapeutami oraz czynnego uczestnictwa w przygotowywanych warsztatach terapeutycznych, które ugruntują poczyniony progres.

Nasze atuty

01


Zespół z wieloletnim doświadczeniem

02


Indywidualna praca z każdym z pacjentów

03


Lokalizacja w centrum Polski z łatwym dojazdem

04


6 miesięczny sprawdzony program terapeutyczny