Leczenie uzależnienia od dopalaczy dzieci i młodzieży

Ośrodek leczenia uzależnień młodzieży | Terapia
Całodobowy, stacjonarny ośrodek dla dzieci i młodzieży od 14 r.ż.
Terapia refundowana przez

Leczenie młodzieży od dopalaczy

Oferta naszego całodobowego, specjalistycznego ośrodka skierowana jest na leczenie uzależnienia od narkotyków dzieci i młodzieży od czternastego roku życia. Jesteśmy podmiotem wpisanym do Rejestru Wojewody Łódzkiego jako jednostka wykonująca działalność medyczną, posiadamy wszystkie potrzebne uprawnienia do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży. Wszystkie niepełnoletnie osoby potrzebujące psychoterapeutycznego wsparcia w zakresie szeroko pojętego uzależnienia, znajdą w naszym ośrodku kompleksową i profesjonalną pomoc. Nasz program terapeutyczny trwa maksymalnie do sześciu miesięcy. Długość pobytu w ośrodku uzależniona jest od potrzeb, możliwości pacjenta, jego chęci do pracy oraz współpracy z terapeutami. W ramach terapii pomagamy poznać pacjentom specyfikę swojej choroby, ułatwiamy podjęcie świadomych zmian w ich życiu, jak również przedstawiamy sprawdzone sposoby radzenia sobie z narastającym napięciem emocjonalnym.

Terapia uzależnień młodzieży od dopalaczy

Działamy w oparciu o krótkoterminowe podejście BSFT, szeroko stosowane przez psychoterapeutów dzieci i młodzieży na całym świecie. W proponowanej metodzie nasi terapeuci koncentrują się na tym, co jest pozytywne w życiu pacjenta, starają się wzmacniać konstruktywne nawyki, pokazywać stojące przed pacjentem możliwości i niewykorzystane zasoby. W zakresie naszej pracy terapeutycznej równomierny nacisk kładziemy na leczenie uzależnienia od dopalaczy młodzieży i dzieci. Każda osoba podejmująca u nas leczenie otrzyma wsparcie, którego najbardziej potrzebuje w tym trudnym dla siebie okresie. Nikogo nie oceniamy, każdego pacjenta traktujemy z należnym mu szacunkiem i zrozumieniem. Wiemy, że tylko takimi metodami leczenie uzależnienia od narkotyków młodzieży jest naprawdę skuteczne i przynosi wymierne rezultaty. W naszym ośrodku nauczymy każdą uzależnioną osobę cieszenia się życiem bez narkotyków, dopalaczy i innych środków wspomagających. Rodzinna atmosfera panująca w naszym ośrodku przyspiesza proces stopniowego uwalniania się od nałogu. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i wytworzenie przyjaznego klimatu jest szczególnie ważne, jeżeli chodzi o leczenie uzależnienia od dopalaczy dzieci.

Nasze atuty

01


Zespół z wieloletnim doświadczeniem

02


Indywidualna praca z każdym z pacjentów

03


Lokalizacja w centrum Polski z łatwym dojazdem

04


6 miesięczny sprawdzony program terapeutyczny